Підтримай Українську армію: зателефонуй або надішли смс на номер 565, один дзвінок або смс – 5 грн. Єдиний номер для всіх мобільних операторів

Урядова «гаряча лінія» – 1545

 

Національний центр Олександра Довженка

Ukrainian Film Industry

Система електронних торгів арештованим майном

Координаційний центр з надання правової допомоги

Регламент роботи експертної комісії

 
   

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

20.11.2015                                                                                               № 243

м. Київ

┌                                                                   

Про внесення змін до наказу Держкіно

України від 08.06.2011 р. № 7

 

 

 

З метою вдосконалення відбору конкурентноспроможних та якісних кінопроектів, які отримують державну фінансову підтримку, прозорості роботи Державного агентства України з питань кіно щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, та на виконання протоколу наради від 27 травня 2015 року (№22689/6/1-15 від 28.05.2015) під головуванням Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо створення ігрових та документальних фільмів патріотичної тематики та їх фінансування у 2015- 2016 роках та наказу Міністерства культури України від 16.11.2015 р. №916 «Про проект Національної стратегії розвитку кіноіндустрії на 2015-2020 роки»

 

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до наказу Державного агентства України з питань кіно від 08.06.2011 р. № 7 «Про Експертну комісію з питань кінематографії» виклавши Положення про Експертну комісію з питань кінематографії
    Державного агентства України з питань кіно та Регламент роботи Експертної комісії з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно у новій редакції, що додається.
  2. Відділу формування та реалізації програм створення та розповсюдження національних фільмів управління державного регулювання та реалізації кінопроектів (Череповська Г.В.) та сектору по зв’язках з громадськістю та ЗМІ (Косик О.С.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкіно України.
  3. Покласти на Коваленка Євгенія Володимировича - головного спеціаліста відділу формування та реалізації програм створення та розповсюдження національних фільмів управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Державного агентства України з питань кіно виконання обов’язків відповідального секретаря Експертної комісії з питань кіно.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                      Пилип Іллєнко

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства України з питань кіно

від «20» листопада 2015 р. № 243

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Експертної комісії з питань кінематографії

Державного агентства України з питань кіно

 

1. Загальні положення

1.1.             Експертна комісія з питань кінематографії (далі - Комісія) Державного агентства України з питань кіно (далі – Держкіно) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним Держкіно відповідно до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 08.06.2011 № 687/19425 9 (далі – Порядок).

1.2.             У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, Положенням про Комісію та цим Регламентом.

1.3.             Забезпечення діяльності Комісії здійснює відповідальний працівник Держкіно (відповідальний секретар Комісії).

1.4. Основними завданнями Комісії є:

- всебічна професійна оцінка проекти ігрових, анімаційних, неігрових фільмів (далі - кінопроект) суб'єктів продюсерської системи України (далі - Виробники), що претендують на отримання державного фінансування за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою, поданих суб’єктами продюсерської системи (далі - Виробники) до Держкіно з метою включення до Програми і реалізуються повністю або частково за державним фінансуванням;

- експертиза кінопроектів, важливих для духовного життя країни, що стверджують її громадські та морально-етичні ідеали, сприяють творчому пошуку в кіномистецтві, розвитку кіно для дітей та юнацтва, становленню талановитої молоді, забезпечують створення національних фільмів, затребуваних українським суспільством.

- проведення конкурсного відбору кінопроектів, відповідно до Порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у галузі кінематографії;

- внесення пропозицій щодо формування програми виробництва і розповсюдження національних фільмів;

- надання рекомендацій Держкіно про прийняття завершених виробництвом національних фільмів;

- розгляд пропозицій щодо заміни режисера-постановника фільмів, продовження строку виробництва фільмів, заміни Виробника фільмів, формування переліку фільмів, що потребують реставрації та тиражування.

 

2. Порядок представлення проектів

2.1. На розгляд Комісії представляються кінопроекти.

2.2. Кінопроект (відповідно до умов та стадії його реалізації) приймається до розгляду за наявності повного комплекту документів і матеріалів, передбачених у додатках 1, 2, 3, 4 до Порядку.

2.3. Подані на конкурсний відбір документи і матеріали не рецензуються і заявнику не повертаються.

2.4. Комісія не приймає будь-які клопотання або відгуки на кінопроект, здатні вплинути на оцінку його членами Комісії.

2.5. Надані на конкурсний відбір документи і матеріали можуть бути надані для ознайомлення третім особам, лише за згоди осіб, що їх надали.

 

3. Процедура розгляду кінопроектів

3.1. Розгляд кінопроектів відбувається у конкурсних категоріях, що визначаються Держкіно при оголошенні чергового конкурного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів ( далі – Конкурсний відбір) .

3.2. Держкіно організовує віднесення кожного з проектів до відповідної  конкурсної категорії (відповідно до відомостей, зазначеній у заявці на участь у конкурсному відборі) та розгляд кожного кінопроекту членами Комісії.

3.3. Кількість членів Комісії, що залучаються до розгляду кінопроектів у кожній з конкурсних категорій, визначається Комісією виходячи із специфіки роботи Комісії, але не може становити менше п’яти осіб.

3.4. Стосовно кінопроекту, що перебуває у виробництві на будь-якому окремому етапі (періоді), в тому числі завершальному, експертні оцінки надаються членами Комісії після перегляду відзнятого матеріалу фільму (крім випадків коли проект перебуває на етапі (періоді) режисерської розробки чи підготовчому).

3.5. Розгляд кінопроектів членами Комісії здійснюється на конкурсній основі.

Член Комісії не може брати участь в оцінюванні кінопроектів у конкурсних категоріях, в яких подані кінопроекти щодо яких у такого члена Комісії існує реальний конфлікт інтересів.

3.6. Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

3.7. На першому етапі члени Комісії протягом шести тижнів з моменту завершення строку подачі заявок на участь у конкурсному відборі проводять оцінювання кінопроектів та приймають рішення щодо можливості допуску кінопроектів виробників до другого етапу конкурсного відбору.

3.8. Для оцінювання кінопроекту на першому етапі конкурсного відбору членами Експертної комісії заповнюється картка експертної оцінки кінопроекту, який претендує на включення до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, щодо допущення до другого етапу конкурсного відбору (додаток 5 до Порядку). Картка експертної оцінки є дійсною виключно за умови надання відповідним експертом заповнених карток щодо всіх кінопроектів, що включені до відповідної конкурсної категорії.

Картка експертної оцінки надається в Держкіно не пізніше ніж у строк зазначений у п. 3.7 цього Регламенту, та має бути повністю заповнена експертом власноруч. Зміст картки експертної оцінки не оприлюднюється і відноситься до інформації для службового користування і може бути повідомлений лише автору або виробнику кінопроекту за його запитом без зазначення імені члена комісії, що її заповнив. 

Картка експертної оцінки зберігається у Держкіно.

3.9. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно протягом 5 робочих днів з моменту отримання останнього висновку експерта формує перелік кінопроектів, допущених до другого етапу конкурсного відбору.

3.10. До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Комісії, що брали участь в експертизі, що отримали середню оцінку не менше 3,5 балів.

3.11. Перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, затверджується наказом Держкіно та розміщується на його офіційному веб-сайті, із зазначенням: назви, автора сценарію, режисера-постановника, продюсера, виробника та загального кошторису кінопроекту, очікуваної суми державної підтримки та отриманого середнього балу.

3.12. Другий етап конкурсного відбору відбувається у сесіях відповідно до кожної конкурсної категорії, які є відкритими, у оцінці кожної з яких бере участь не менше п’яти  членів Комісії. Не можуть оцінювати кінопроекти у другому етапі конкурсного відбору члени Комісії, які не оцінювали відповідні проекти на першому етапі конкурсного відбору.

3.13. На другому етапі конкурсного відбору, виробники презентують кінопроекти, допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору. Презентація триває не більше 15 хвилин, при чому Держкіно забезпечує виробникам технічну можливість демонстрації аудіовізуальних матеріалів у погоджених заздалегідь форматах. Члени Комісії та представники Держкіно мають право ставити учасникам презентації питання щодо кінопроекту. Презентація кінопроектів відбувається відкрито, проте будь-які особи крім зазначених вище, не мають право задавати будь-які питання чи коментувати презентацію кінопроектів.

3.14. Не пізніше ніж у день завершення другого етапу конкурсного відбору у кожній з конкурсних категорій члени Комісії, що брали участь у оцінці проектів, проводять закрите обговорення (на якому можуть бути присутні лише члени Комісії та представники Держкіно) та заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додаток 6 до Порядку).

3.16. Протягом п’яти робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Комісії складає протокол, який затверджується Головою Комісії або у разі його відсутності заступником Голови Комісії та подається на розгляд Держкіно і протягом трьох робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно.

 

Голова Держкіно                                                                  П.Ю. Іллєнко

 

 

Події

До уваги продюсерів та режисерів, фільми яких будуть демонструватись в рамках Європейського кіноринку 70-го Берлінського кінофестивалю. Асоціація кіноіндустрії України та Державне агентство України з питань кіно звертаються з проханням надати актуальну інформацію щодо дати, часу та місця проведення ринкових показів зазначених фільмів

У широкий кінотеатральний прокат виходить створена за підтримки Держкіно неполіткоректна патріотична комедія Володимира Тихого «Наші Котики». Творці фільму запрошують на преспоказ та пресконференцію стрічки, які відбудуться 29 січня у кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» розпочав приймання заявок до Національного конкурсу. Подати свій фільм можна до 15 березня 2020 року

Кіпрський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів оголошує про початок прийому заявок до участі у міжнародній конкурсній програмі. Кінцевий термін приймання заявок - 1 червня 2020 року 

Пропозиції щодо кандидатур членів Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно України із наданням короткої біографічної довідки приймаються до 14 лютого 2020 р. включно 

Асоціація кіноіндустрії України на замовлення Державного агентства України з питань кіно проводить підготовку та збір матеріалів до шоурілу українських фільмів 2019/2020 років. Дедлайн подачі інформації та відео – 25 січня 2020 року

23 січня у широкий кінотеатральний прокат виходить створений за підтримки Держкіно  кримінальний бойовик Сергія Лисенка «ЕКС». Картину знято за сценарієм лауреата премії «Коронація Слова», письменника Ярослава Яріша. Творці фільму запрошують на пресзаходи стрічки

14 січня в кінотеатрі «Сінема сіті» (вул. Антоновича, 176, ТРЦ Ocean Plaza, м. Київ) відбудеться урочиста київська прем'єра комедії «Мої думки тихі» за участі режисера Антоніо Лукіча, виконавців головних ролей Ірми Вітовської та Андрія Лідаговського, а також творчої групи фільму

Кіпрський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів оголошує про початок прийому заявок до участі у міжнародній конкурсній програмі. Кінцевий термін приймання заявок - 1 червня 2020 року 

Оголошується конкурс на розробку дизайну українського стенду на кіноринку (EFM) Берлінського міжнародного кінофестивалю 2020 року. Дизайн також буде використаний в оформленні українських представництв на міжнародних кіноринках протягом усього року. Варіанти творчих концепцій дизайну приймаються до 28.12.2019

Всі події

Зараз у виробництві

Переглянути все