Підтримай Українську армію: зателефонуй або надішли смс на номер 565, один дзвінок або смс – 5 грн. Єдиний номер для всіх мобільних операторів

Урядова «гаряча лінія» – 1545

 

Національний центр Олександра Довженка

Ukrainian Film Industry

Система електронних торгів арештованим майном

Держава турбується про тебе

Порядок конкурсного відбору

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 26.04.2011 м. Київ N 30 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 червня 2011 р. за N 687/19425

Про затвердження Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

Зі змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства культури України
від 12 жовтня 2015 року N 800

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 388, та абзацу четвертого пункту 5 Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додається).

2. Державному агентству України з питань кіно (Копилова К. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

М. А. Кулиняк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва 

Г. М. Яцишина 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
26.04.2011 N 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
8 червня 2011 р. за N 687/19425 

 

ПОРЯДОК

конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм конкурсного відбору кінопроектів суб'єктів продюсерської системи України для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів з метою отримання державного фінансування за державним замовленням або державною фінансовою підтримкою (далі - Програма).

1.2. Державне фінансування надається Державним агентством України з питань кіно (далі - Держкіно України) суб'єктам продюсерської системи України (далі - виробники) на виробництво та розповсюдження національних фільмів для дітей і юнацтва, дебютних, ігрових та неігрових фільмів, анімаційних фільмів на підставі Програми, яка формується на конкурсній основі відповідно до цього Порядку.

1.3. Кінопроекти, що претендують на отримання державної фінансової підтримки або державного замовлення, повинні відповідати основним принципам кінематографії, визначених Законом України "Про кінематографію", а також пунктам 11, 12 Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813.

II. Порядок та умови проведення конкурсного відбору

2.1. Держкіно України в першому та третьому кварталах кожного року розміщує порядок та умови конкурсного відбору на своєму офіційному веб-сайті.

Держкіно України змінює строки чергових конкурсних відборів, а також визначає доцільність проведення чергових або позачергових конкурсних відборів залежно від обсягів бюджетного фінансування на рік.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

2.2. Для участі у конкурсному відборі виробники подають до Держкіно України заявку на участь в конкурсному відборі (додаток 1) у строк, визначений оголошенням, розміщеним на офіційному веб-сайті. До заявки додається перелік документів згідно з додатком 2 до цього Порядку та фінансовий план фільму згідно з додатком 3 до цього Порядку. 

2.3. Для національного фільму, що перебуває на завершальній стадії виробництва, до пакета документів додаються додаткові документи і матеріали згідно з додатком 4 до цього Порядку.

2.4. Документи, що подаються на конкурсний відбір, повинні бути заповнені українською мовою відповідно до встановлених зразків.

2.5. Подані на конкурсний відбір документи і матеріали не рецензуються і виробнику не повертаються.

2.6. У разі подання неповного переліку документів або їх неналежного заповнення кінопроект виробника до конкурсного відбору не допускається із зазначенням відповідних причин.

2.7. Кінопроекти, які допущені до першого етапу конкурсного відбору, протягом 5 робочих днів з дати отримання заявки з відповідними документами до неї передаються уповноваженими особами Держкіно України членам Експертної комісії з питань кінематографії (далі - Експертна комісія) для проведення оцінювання.

III. Етапи проведення конкурсного відбору

3.1. Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

3.2. На першому етапі члени Експертної комісії протягом шести тижнів з моменту отримання заявки на участь у конкурсному відборі проводять оцінювання кінопроектів та приймають рішення щодо можливості допуску кінопроектів виробників до другого етапу конкурсного відбору. 

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.3. Для оцінювання кінопроекту на першому етапі конкурсного відбору членами Експертної комісії заповнюється картка щодо експертної оцінки кінопроекту, який претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додаток 5).

3.4. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно України протягом 5 днів з моменту отримання висновків експертів формує перелік кінопроектів, допущених до другого етапу конкурсного відбору.

3.5. До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Експертної комісії, що брали участь в оцінюванні, отримали середню оцінку експертів не менше 3,5 бала.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.

Другий етап конкурсного відбору не мають права оцінювати члени Експертної комісії, які не брали участі в оцінюванні першого етапу конкурсного відбору.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.6. Перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, затверджується наказом Держкіно України та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3.7. Не пізніше ніж через 25 робочих днів з дати затвердження наказу Держкіно України проводиться другий етап конкурсного відбору.

3.8. Про дату, час та місце проведення другого етапу конкурсного відбору Держкіно України повідомляє виробників, допущених до другого етапу конкурсного відбору, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення другого етапу конкурсного відбору.

3.9. На другому етапі конкурсного відбору виробники презентують на розширеному засіданні Експертної комісії кінопроекти, включені до переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору. Презентація триває не більше 15 хвилин. Члени Експертної комісії мають право задавати виробнику питання щодо презентованого кінопроекту.

3.10. Другий етап конкурсного відбору проводиться у двох групах (національні фільми та фільми спільного виробництва) шляхом презентаційних сесій (презентаційних сесій ігрових фільмів, розрахованих на широку глядацьку аудиторію, авторських фільмів, дитячих та юнацьких, неігрових; дебютних, анімаційних проектів, а також тематичних сесій ігрових, дитячих та юнацьких, неігрових, дебютних, анімаційних кінопроектів із заданої тематики).

У день завершення кожної презентаційної сесії члени Експертної комісії заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до Програми (додаток 6).

(пункт 3.10 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.11. Протягом 5 робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Експертної комісії складає протокол, який затверджується Головою Експертної комісії, подається на розгляд Голови Держкіно України та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно України. Претендувати на включення до Програми можуть ті кінопроекти, які отримали середню оцінку не менше ніж 30 балів.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.

(пункт 3.11 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

3.12. Після закінчення конкурсного відбору Держкіно України має право надавати за письмовим запитом авторів або виробників кінопроектів узагальнені висновки Експертної комісії щодо поданого на конкурс кінопроекту без зазначення особистої інформації членів Експертної комісії.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.12 згідно з наказом
 Міністерства культури України від 12.10.2015 р. N 800)

IV.Формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

4.1. Виробники кінопроектів, які набрали не менше ніж 30 балів, до включення кінопроекту в Програму надають аудиторський висновок про фінансовий стан виробника та достовірність фінансової звітності на останню дату балансу.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 12.10.2015 р. N 800)

4.2. Державне замовлення або державна фінансова підтримка надається переможцю конкурсного відбору за таких умов:

відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та платежів до бюджету;

своєчасне та якісне виконання зобов'язань за державними контрактами, укладеними з Держкіно України в попередні роки;

наявність досвіду роботи в галузі;

підтвердження платоспроможності за умови фінансування за рахунок власних коштів (надається виписка з банку про середньорічні обороти і залишки коштів на поточному рахунку виробника чи виписка з поточного рахунку для новоствореного виробника, отримана не раніше ніж за 3 місяці до подання);

наявність гарантій забезпечення здійснення платежів з інших джерел.

4.3. У разі підтвердження фінансового стану виробника, кінопроекти, які набрали найбільшу кількість балів, включаються до Програми, що формується з урахуванням розмірів бюджетних призначень, передбачених Держкіно України на відповідні роки.

4.4. Кінопроекти, які не увійшли до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, після доопрацювання можуть повторно подаватися на конкурсний відбір не більше двох разів підряд.

4.5. Програма виробництва та розповсюдження національних фільмів затверджується наказом Мінкультури України та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно України протягом 5 днів з дня її затвердження.

4.6. Відносини між суб'єктами продюсерської системи України щодо отримання державного фінансування за державним замовленням або державною фінансовою підтримкою здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Кінопроекти, що включені до Програми, з неї виключаються, якщо протягом трьох років не було укладено договір на виробництво фільму між Держкіно України та Виробником.

(розділ IV доповнено пунктом 4.7 згідно з наказом
 Міністерства культури України від 12.10.2015 р. N 800)

 Голова Державного агентства України з питань кіно 

П.Ю. Іллєнко

 

Події

До уваги ЗМІ! 19 лютого у кінотеатрі "Сінема-Сіті" відбудуться прес-заходи містичного трилеру «Ефір» режисера Кшиштофа Зануссі. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно

20 лютого у столичному кінотеатрі «Жовтень» відбудеться прем’єра документальної стрічки про режисера і мандрівника Леоніда Кантера. Запрошуємо представників ЗМІ акредитуватися: http://bit.ly/2DwbIMN

Захід відбудеться 5 лютого 12:00 в інформаційному агентстві «УКРІНФОРМ» (вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ)

Заявки на участь у кінофестивалі приймаються до 31-го січня

Захід відбудеться 25 січня об 11:00 в кінотеатрі "Жовтень" (вул. Костянтинівська, 26)

Прес-конференція відбудеться 24 січня, у четвер, о 13:00 у кінотеатрі «Київ», в залі «Сінематека»

Всі події

Зараз у виробництві

Переглянути все