Підтримай Українську армію: зателефонуй або надішли смс на номер 565, один дзвінок або смс – 5 грн. Єдиний номер для всіх мобільних операторів

Урядова «гаряча лінія» – 1545

 

Національний центр Олександра Довженка

Ukrainian Film Industry

Система електронних торгів арештованим майном

Держава турбується про тебе

Протокол Установчих зборів з формування Громадської Ради при Держкіно

ПРОТОКОЛ № 1

Установчих зборів з формування Громадської ради

при Державному агентстві України з питань кіно

 

 

25 січня 2012 року                                                                                 м. Київ

 

 

14 осіб, делегованих інститутами громадянського суспільства відповідно до поданих заяв для участі в Установчих зборах з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно та відповідних документів, зареєструвалися станом на початок Установчих зборів – о 15:10, 25 січня 2012 року.

 

Також присутні члени Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно: Клименко Лідія Андріївна, Титаренко Лариса Володимирівна, Тримбач Сергій Васильович, Шевчук Юлія Іванівна.

 

Порядок денний:

 

1. Звіт Голови Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно про підготовку до Установчих зборів.

2. Обрання Робочих органів (Голова, Лічильна комісія, Секретар) Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

3. Визначення кількісного складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

4. Проведення голосування щодо формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Клименко Лідію Андріївну – Заступника Голови Державного агентства України з питань кіно, Голову Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно (надалі – «Установчі Збори»), яка відкрила Установчі Збори з та повідомила наступне.

 

До Ініціативної групи з підготовки Установчих Зборів, на підставі розміщеного 27 грудня 2011 року відповідного повідомлення, до проведення Установчих Зборів надійшло 14 заяв від інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих Зборах (з відповідними доданими документами), в яких визначені 14 представників, делегованих такими інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих Зборах та формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно (надалі – «Громадська Рада») та кожний з яких є присутнім на Установчих Зборах, а саме:

 

Аронець Олександр Романович    – ГО «Люстрація (Член Ради)

 

Гармаш Ігор Іванович                   – Запорізька МГО «Кіноклуб «Сходження»

(Голова Правління)

 

Гузій Дмитро Миколайович          – «Програма розвитку української музичної

індустрії» (Член ГО)

 

Гунішев Андрій Вікторович          – ГО «Незалежна Громадська Формація

«Друга культура» (Голова Правління)

 

Іллєнко Пилип Юрійович              – ГО «Нарешті» (Член Правління)

 

Козленко Іван Васильович            – Фонд ім. Івана та Юрія Липів

(Керівник мистецьких програм)

 

Колесников Дмитро Володимирович – Асоціація продюсерів України

(Віце-президент)

 

Котенко Катерина Сергіївна                   – Асоціація «Індустріальний Телевізійний

Комітет» (Виконавчий директор)

 

Олендер Віктор Петрович             – Національна спілка кінематографістів

України (Секретар Правління)

 

Потапенко Валерій Іванович                  – Асоціація «Гільдія виробників відеограм і

фонограм» (Член Президії)

 

Прожепюрко Вікторія Олександрівна – ВГО «Сінема» (Генеральний директор)

 

Стройко Ірина Анатоліївна           – ВГО «Асоціація правників України»

(Член ВГО)

 

Ступак Сергій Костянтинович       – Всеукраїнське об’єднання суб'єктів

авторських і суміжних прав «Оберіг»

(Генеральний директор)

 

Ступка Олег Миколайович            – ГО «Спілка звукорежисерів України»

(Президент)

 

 

Ініціативою групою з підготовки Установчих Зборів вищезазначені особи включені до списку учасників Установчих Зборів та пропонуються як кандидатури до складу Громадської Ради. Кожний з присутніх учасників Установчих Зборів повідомив про свою діяльність та засвідчив власне бажання брати участь в роботі Громадської Ради.

 

Д.М.Гузій запропонував учасникам Установчих Зборів прийняти рішення щодо затвердження оголошеного звіту Голови Ініціативної групи з підготовки Установчих Зборів Л.А.Клименко з складання списку учасників Установчих Зборів шляхом проведення відкритого голосування.

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування: 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів «за» (одноголосно) затвердили звіт Голови Ініціативної групи з підготовки Установчих Зборів – Л.А.Клименко.

 

 

2. СЛУХАЛИ: Обрання Робочих органів Установчих Зборів.

 

В.І.Потапенко запропонував обрати до Лічильної комісії Установчих Зборів Д.В.Колесникова. Д.В.Колесников висловив свою думку про доцільність формування Лічильної комісії Установчих Зборів в складі кількох осіб.

В.П.Олендер запропонував обрати до Лічильної комісії Установчих Зборів В.О.Прожепюрко.

П.Ю.Іллєнко запропонував обрати до Лічильної комісії Установчих Зборів О.Р.Аронця.

 

Д.М.Гузій запропонував учасникам Установчих Зборів прийняти рішення про утворення Лічильної комісії Установчих Зборів у складі трьох осіб: Д.В.Колесникова, В.О.Прожепюрко, О.Р.Аронця шляхом проведення відкритого голосування.

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування: 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів «за» (одноголосно), Установчі Збори визначили склад Лічильної комісії Установчих Зборів (надалі – «Лічильна комісія») в кількості трьох осіб:

  1. Олександр Романович Аронець.
  2. Дмитро Володимирович Колесников (Голова Лічильної комісії).
  3. Вікторія Олександрівна Прожепюрко.

 

Д.М.Гузій запропонував обрати Секретарем Установчих Зборів І.А.Стройко шляхом відкритого голосування.

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією (Д.В.Колесников) повідомлено, що 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів «за» (одноголосно), І.А.Стройко обрано Секретарем Установчих Зборів.

 

14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів – «за» (одноголосно), Установчі Збори затвердили звіт Лічильної комісії про обрання І.А.Стройко Секретарем Установчих Зборів.

 

І.А.Стройко запропонувала обрати Головою Установчих Зборів Д.М.Гузія шляхом відкритого голосування.

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією (Д.В.Колесников) повідомлено, що 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів «за» (одноголосно), Д.М.Гузія обрано Головою Установчих Зборів.

 

14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів – «за» (одноголосно), Установчі Збори затвердили звіт Лічильної комісії про обрання Д.М.Гузія Головою Установчих Зборів.

 

 

3. СЛУХАЛИ: Встановлення кількісного складу Громадської Ради при Державному агентстві України з питань кіно.

 

С.К.Ступак запропонував Установчим Зборам визначити кількісний склад Громадської Ради в кількості 14 осіб.

 

Д.М.Гузій підтримав вищезазначену пропозицію С.К.Ступака щодо визначення кількісного складу Громадської Ради в кількості 14 осіб та запропонував ухвалити стосовно неї рішення Установчих зборів шляхом проведення відкритого голосування.

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією (Д.В.Колесников) повідомлено, що 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів – «за» 14 (одноголосно), визначено кількісний склад Громадської Ради при Державному агентстві України з питань кіно – 14 осіб. Установчими Зборами затверджено такий звіт Лічильної комісії.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Проведення голосування щодо формування складу Громадської Ради при Державному агентстві України з питань кіно.

 

Д.М.Гузій зазначив, що особи, внесені відповідними інститутами громадянського суспільства та включені Ініціативою групою з підготовки Установчих Зборів до списку учасників Установчих Зборів, були запропоновані Ініціативною групою як кандидатури до складу Громадської Ради, а також, що кожна з зазначених осіб заявила про своє бажання брати участь у роботі Громадської Ради.

 

Д.М.Гузій нагадав учасникам Установчих Зборів про те, що, відповідно до вимог чинного українського законодавства, склад Громадської Ради повинний бути сформований Установчими Зборами шляхом рейтингового голосування за делегованих відповідними інститутами громадянського суспільства представників, які беруть участь в Установчих Зборах та заявили про своє бажання брати участь в роботі Громадської Ради.

 

У зв’язку з цим, Д.М.Гузій запропонував учасникам Установчих Зборів визначити мінімальний рейтинг, необхідний для обрання кандидата до складу Громадської Ради, в 1 голос, поданий за цього кандидата будь-яким учасником Установчих Зборів, включаючи голос самого такого кандидата, та поставив свою пропозицію на відкрите голосування учасників Установчих Зборів.

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією (Д.В.Колесников) повідомлено, що 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів – «за» 14 (одноголосно), визначено мінімальний рейтинг, необхідний для обрання кандидата до складу Громадської Ради, в 1 голос, поданий за цього кандидата будь-яким учасником Установчих Зборів, включаючи голос самого такого кандидата. Установчими Зборами затверджено такий звіт Лічильної комісії.

 

В.П.Олендер запропонував провести голосування з формування складу (обрання членів) Громадської Ради шляхом таємного голосування бюлетенями, оформленими Ініціативною групою з підготовки Установчих Зборів.

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією (Д.В.Колесников) повідомлено, що 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів – «за» 14 (одноголосно), вирішено провести голосування з формування складу (обрання членів) Громадської Ради шляхом таємного голосування бюлетенями, оформленими Ініціативною групою з підготовки Установчих Зборів. Установчими Зборами затверджено такий звіт Лічильної комісії.

 

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ з 16:25 по 16:30 провели таємне голосування з формування складу (обрання членів) Громадської Ради бюлетенями, оформленими ініціативною групою з підготовки Установчих Зборів.

 

Відповідно до звіту Лічильної комісії, в таємному голосуванні з обрання членів Громадської Ради бюлетенями взяли участь 14 (всі) присутні учасники Установчих Зборів, а за підсумками цього таємного голосування, набрали визначений Установчими Зборами необхідний мінімальний рейтинг і тому вважаються обраними до складу Громадської Ради, наступні учасники Установчих Зборів:

 

1. Аронець Олександр Романович

2. Гармаш Ігор Іванович

3. Гузій Дмитро Миколайович

4. Гунішев Андрій Вікторович

5. Іллєнко Пилип Юрійович

6. Козленко Іван Васильович

7. Колесников Дмитро Володимирович

8. Котенко Катерина Сергіївна

9. Олендер Віктор Петрович

10. Потапенко Валерій Іванович

11. Прожепюрко Вікторія Олександрівна

12. Стройко Ірина Анатоліївна

13. Ступак Сергій Костянтинович

14. Ступка Олег Миколайович

 

Установчими Зборами затверджено такий звіт Лічильної комісії.

 

Таким чином, Установчими Зборами сформовано Громадську раду при Державному агентстві України з питань кіно у кількості 14 членів в наступному складі:

 

1. Аронець Олександр Романович

2. Гармаш Ігор Іванович

3. Гузій Дмитро Миколайович

4. Гунішев Андрій Вікторович

5. Іллєнко Пилип Юрійович

6. Козленко Іван Васильович

7. Колесников Дмитро Володимирович

8. Котенко Катерина Сергіївна

9. Олендер Віктор Петрович

10. Потапенко Валерій Іванович

11. Прожепюрко Вікторія Олександрівна

12. Стройко Ірина Анатоліївна

13. Ступак Сергій Костянтинович

14. Ступка Олег Миколайович

 

Установчі Збори 14 голосами присутніх учасників Установчих Зборів обрали І.І.Гармаша, Д.М.Гузія, П.Ю.Іллєнка, В.О.Прожепюрко, І.А.Стройко, С.К.Ступака до складу Робочої групи з підготовки першого засідання Громадської Ради та запропонували їм не пізніше 31.01.2012 подати на розгляд членів Громадської Ради проект Положення про Громадську Раду.

 

О 16:45 Установчі Збори завершились.

 

 

Голова Установчих Зборів ______________ Д.М.Гузій

 

Секретар Установчих Зборів _____________ І.А.Стройко

Події

До 20 травня триватиме відбір фільмів до конкурсної програми кінофестивалю «Відкрита Ніч. Дубль 22», котрий пройде цього року у ніч з 29-го на 30-те червня

Прийом заявок на участь у 3-му Варшавському кінофорумі для дітей триває до 31-го травня

Карловарський міжнародний кінофестиваль пройде цьогоріч з 28 червня по 6 липня

Захід пройде 24 квітня о 12:00 у великому конференц-залі готелю Aloft

Захід відбудеться 23 квітня 2019 року о 14:00 у приміщенні PinchukArtCentre

Всі події

Зараз у виробництві

Переглянути все