Plans for State Cinema

 

 

План роботи на 2015 рік

Державного агентства України з питань кіно

 

І. Заходи щодо реалізації Програми діяльності
Кабінету Міністрів України

 

II. Основні питання для розгляду на засіданнях колегії

 

ІІІ.Розроблення нормативно-правової бази.

 

Проекти Законів України

 

Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов’язкового примірника документів)

ІІ півріччя юридичний відділ

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»

І півріччя юридичний відділ

 

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України

ІІ півріччя юридичний відділ

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення фінансової підтримки вітчизняної кінематографії

І півріччя юридичний відділ

 

Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про кінематографію»

І1 півріччя управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

Про внесення змін Закону України «Про кінематографію» (нова редакція)

І1 півріччя управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

 

 

Проекти указів та розпоряджень Президента України

 

 

Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів

Липень управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

 

Проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України

 

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1252»

Протягом року юридичний відділ

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з питань аудіовізуальних творів кінематографії»

Протягом року юридичний відділ

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011
№ 1052-р»

Протягом року юридичний відділ, управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про фінансування складно-постановочного ігрового, просвітницького кінофільму «Толока»

І півріччя юридичний відділ, управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії розвитку кіногалузі на 2015-2020 роки»

І півріччя юридичний відділ, управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»

ІІ півріччя управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

 

 

Проекти актів Міністерства культури України

 

 

Внесення змін до наказу Міністерства культури України від 25 травня 2001 року № 326 «Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в кіновидовищних підприємствах», зареєстрований в Міністерстві юстиції 22 червня 2001 року за № 534/5725

протягом року юридичний відділ

 

Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 20.04.2006 № 192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2006 за № 542/12416

IV квартал юридичний відділ

 

 

 

 

Про Порядок формування та ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

ІІ квартал Сектор інтелектуальної власності та ведення державного реєстру виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів

 

Внесення змін до наказу Міністерства культури України від 26.04.2011 р. № 30 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів», зареєстровано в Міністерстві юстиції 08.06.2011 за № № 87/19425

Протягом року управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

 

 

Проекти актів Державного агентства України з питань кіно

 

 

Про порядок оформлення службових відряджень в межах України та за кордон керівництва та працівників Державного агентства України з питань кіно

І квартал юридичний відділ

 

 

 

ІV.Заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в галузі кінематографії.

 

 

Державне замовлення на виробництво та розповсюдження національних фільмів

Протягом року

 

Фінансова підтримка виробництва та розповсюдження національних фільмів, виготовлення вихідних матеріалів фільмів

Протягом року

 

Гранти молодим діячам для створення і реалізації творчих проектів у галузі кінематографії

Протягом року

 

Присудження державної премії згідно Указу Президента України від 10.09.1994 № 511 «Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка»

Вересень

 

Забезпечення діяльності Експертної комісії з питань публічного демонстрування та розповсюдження кіно і відеофільмів

Протягом року

 

Забезпечення діяльності Експертної комісії з питань кінематографії

Протягом року

 

Забезпечення участі діячів кіногалузі у міжнародних форумах, кінофестивалях, кіноринках

Протягом року

 

Ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Протягом року

 

Заходи щодо ефективної реалізації майнових прав інтелектуальної власності на фільми виробництва державних кіностудій.

Протягом року

 

Збір та обробка статистичних даних діяльності суб’єктів кінематографії.

Протягом року

 

Збір та обробка звітності про використання національного екранного часу, дотримання квоти демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних фільмів державною мовою демонстраторами фільмів.

Протягом року

 

Видача посвідчень національного фільму

Протягом року

 

Надання методичної і практичної підтримки місцевим органам державної влади, суб’єктам кінематографії з питань виробництва та розповсюдження фільмів

Протягом року

 

Ведення державного реєстру кіно-теле-відеопродукції

Протягом року

 

Робота щодо державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Протягом року

 

 

V. Концертно–мистецькі та культурологічні загальнодержавні заходи, підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва.

 

Фестивалі, конференції, семінари, наради

 

Міжнародні закордонні фестивалі

 

Дні українського кіно за кордоном (Ізраїль, Італія,Вірменія, Німеччина, Грузія,Польща, КНР, Франція, Словенія, Нідерланди, США, Велика Британія, Болгарія, Норвегія, Угорщина тощо) та інші заходи за кордоном за участі офіційних делегацій на державному рівні, присвячені ювілейним датам

Протягом року

 

Творчі вечори, вечори пам’яті

 

Заходи Національної спілки кінематографістів України, інших підприємств, установ та організацій (будь-якої форми власності), що діють у сфері кінематографії та громадських формувань

Протягом року

 

Виставкова діяльність, кіноринки, кіноярмарки, кінофоруми та ін. заходи

 

Організація публічних комунікаційних заходів за участю Голови Агентства та його заступників на висвітлення актуальних питань діяльності Агентства з подальшим оприлюдненням інформації за результатами їх проведення

Протягом року

 

Оперативне інформування ЗМІ щодо схвалених рішень Агентства (його дорадчих та колегіальних органів) та з питань вирішеннянайбільш актуальних завдань у сфері діяльності Агентства

Протягом року

 

Надання ЗМІ роз’яснювальних матеріалів та коментарів стосовно реалізації державної політики в сфері діяльності Агентства

Протягом року

 

Участь у підготовці та розміщенні на Веб-сайті Агентства інформації про діяльність Агентства

Протягом року

 

Вивчення та аналіз розміщених в ЗМІ матеріалів та громадської думки щодо діяльності Агентства з метою виявлення їхньої позиції та тенденцій щодо висвітлення

Протягом року

 

Видання професійного каталогу «Документальне кіно України 2014-2016 роки»

Протягом року

 

Міжнародне співробітництво

 

Укладання угод про співробітництво в сфері кіно, набуття чинності та реалізація міжурядових і міжвідомчих угод, протоколів з зарубіжними країнами (Аргентиною, Грузією, Марокко, Ізраїлем)

Протягом року

 

Організація та проведення зустрічей з керівниками державних установ сфери кіно провідних держав світу, зокрема Італії, Грузії, Польщі, Франції та іншими

Протягом року

 

Участь у міжурядових комісіях і міжвідомчих робочих групах у складі урядових делегацій України

Протягом року

 

Участь у семінарах, конференціях, засіданнях, зустрічах, робочих поїздках, офіційних візитах, переговорах, нарадах, консультаціях, навчальних і стажувальних курсах, практикумах, тренінгах, програмах технічної допомоги, інших міжнародних заходах, заходах з підтримки та популяризації національних фільмів і обміну досвідом у сфері кіно в Україні та за кордоном, проведення відповідних заходів в Україні

Протягом року

 

Протокольні заходи (проведення зустрічей та переговорів керівництва Держкіно України з посадовими особами відповідних органів зарубіжних країн, міжнародних організацій, закордонними делегаціями, представниками іноземних дипломатичних представництв в Україні, іншими зарубіжними представниками та партнерами)

Протягом року

 

Забезпечення євроінтеграційних заходів, адаптація законодавства України до Директив і стандартів ЄС

Протягом року

 

Підтримка творчо обдарованих дітей та молоді

План роботи на 2015 рік

Державного агентства України з питань кіно

 

 

 

І. Заходи щодо реалізації Програми діяльності
Кабінету Міністрів України

 

 

 

II. Основні питання для розгляду на засіданнях колегії

 

 

 

ІІІ.Розроблення нормативно-правової бази.

 

Проекти Законів України

 

Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов’язкового примірника документів)

ІІ півріччя юридичний відділ

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»

І півріччя юридичний відділ

 

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України

ІІ півріччя юридичний відділ

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення фінансової підтримки вітчизняної кінематографії
І півріччя юридичний відділ

 

Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про кінематографію»

І1 півріччя управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

Про внесення змін Закону України «Про кінематографію» (нова редакція)

І1 півріччя управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

 

 

Проекти указів та розпоряджень Президента України

 

 

Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів

Липень управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

 

Проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України

 

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1252»

Протягом року юридичний відділ

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з питань аудіовізуальних творів кінематографії»

Протягом року юридичний відділ

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011
№ 1052-р»

Протягом року юридичний відділ, управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про фінансування складно-постановочного ігрового, просвітницького кінофільму «Толока»

І півріччя юридичний відділ, управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії розвитку кіногалузі на 2015-2020 роки»

І півріччя юридичний відділ, управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»

ІІ півріччя управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

 

 

Проекти актів Міністерства культури України

 

 

Внесення змін до наказу Міністерства культури України від 25 травня 2001 року № 326 «Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в кіновидовищних підприємствах», зареєстрований в Міністерстві юстиції 22 червня 2001 року за № 534/5725

протягом року юридичний відділ

 

Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 20.04.2006 № 192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2006 за № 542/12416

IV квартал юридичний відділ

 

 

 

 

Про Порядок формування та ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

ІІ квартал Сектор інтелектуальної власності та ведення державного реєстру виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів

 

Внесення змін до наказу Міністерства культури України від 26.04.2011 р. № 30 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів», зареєстровано в Міністерстві юстиції 08.06.2011 за № № 87/19425

Протягом року управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

 

 

Проекти актів Державного агентства України з питань кіно

 

 

Про порядок оформлення службових відряджень в межах України та за кордон керівництва та працівників Державного агентства України з питань кіно

І квартал юридичний відділ

 ІV.Заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в галузі кінематографії.

 

 

Державне замовлення на виробництво та розповсюдження національних фільмів
<em style="mso-bidi-font-st

 

 

1.

Дні українського кіно за кордоном (Країни ЄС, Близький Схід та Захід, Азія та інші заходи за кордоном )

 

 

 

протягом року

 

Державне агентство України з питань кіно

 

 

 

 

2.

67 Берлінський кінофестиваль

 

лютий Німеччина

м. Берлін

 

Державне агентство України з питань кіно

3.

70 Каннський кінофестиваль

травень

Франція

м. Канни

 

 

Державне агентство України з питань кіно

 

4.

ХІІІ Міжнародний фестиваль

«Дні документального кіно про права людини»

 

24-31 березня

м. Київ

 

ГО «Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв»

 

 

5.

Фестиваль «Чілдрен кінофест»

травень червень

м. Київ

 

ТОВ «Артхаус трафік»

6.

Кінофестиваль «Мазепа-фест» та Дні українського кіно на Полтавщині

Квітень

м.Полтава

ВУТ «Просвіта»

7.

Кінофестиваль «Відкрита ніч дубль 20»

червень

м. Київ

Громадська організація «Нарешті» та кінофестиваль «Відкрита ніч»

 

8.

Одеський міжнародний кінофестиваль

 

14-22 липня

м. Одеса

Оргкомітет Одеського міжнародного кінофестивалю

9.

Трускавецткий міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат»

червень

м. Трускаіець

 

Дирекція Трускавецького міжнародного кінофестивалю

 

10.

ХХIV Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок»

вересень

 

Державне агентство України з питань кіно, Національна Спілка кінематографістів України

 

11.

Київський Міжнародний кінофестиваль «Молодість»

жовтень

м. Київ

Дирекція КМК «Молодість»

12.

Фестиваль аматорського кіномистецтва «Кінокемерія»

 

Вересень 2017

Громадська організація «Фестиваль Кінокемерія»

13.

Міжнародний дитячий, молодіжнй фестиваль аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела

 

Серпень

2017

Громадська організація «міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела»

 

14.

Канівський міжнародний кінофестиваль

«Канівфест »

18-20 серпня

м. Київ

 

Громадська організація «КанівФест»

15.

 

Всеукраїнський кінофестиваль «Іванова Переберія»

 

Червень

Чернівецька область

 

Чернівецька ОДА

16.

Міжнародний дитячий кінофестиваль «Золотий ключик»

Червень-листопад

м.Коблево, Київ

Громадська організація «Золотий ключик»

17.

Третій міжнародний кіно фестиваль 86

травень

м. Славутич

Громадська організація «86»

18.

Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів KISFF

19-23 квітня

Київ

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Дебатна академія»

19.

ХХ Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча»

Травень-череень

М.Київ

Громадська спілка «З розвитку кіно і телебачення «Золоте курча»

20.

Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Карпатський простір»

5-7 травня

Івано-Франківськ

Київський національний академічний театр оперети

21.

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно в Клермон-Феррані»

5-11 лютого

ГО «Сук»

22.

Ш Бердичевський кінофе-стиваль ім.. Ф.Горенштейна «Зоряне містечко»

28-29 березня

ГО «Зоряне містечка»

23.

Міжнародна кіно конференція «Кінобізнес»

З-й квартал

ТОВ «Медіа Ресурси Менеджмент»

24

Перший український фестиваль документальних фільмів просто неба «ЛАМПА»

Липень-серпень

Громадська організація «Арт діалог»

Events

Компанія FilmUA  Distribution спільно з Держкіно оголошує конкурс на включення до складу української делегації на Американський кіноринок (American Film Market, AFM) незалежного представника кіноіндустрії. Дедлайн подачі заявки - 20 жовтня (включно)    

Творці фільму запрошують на прем'єрний показ трилеру Фредеріка Петіжана "Холодна кров" з Жаном Рено у головній ролі

Пресзаходи з нагоди київської прем’єри документальної трагікомедії режисерки Надії Парфан «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» відбудуться 17 жовтня у кінотеатрі «Жовтень» 

17 жовтня о 14:00 у кінотеатрі «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26) відбудеться пресконференція за підсумками «Днів українського кіно» у Мюнхені

Прийом заявок відкрито з 15 жовтня 2019 року до 26 квітня 2020 року включно. Для подачі роботи на конкурс потрібно завантажити готове відео на один із безкоштовних онлайн-сервісів і заповнити заявку на сайті

9 жовтня відбудеться гала-прем'єра історичної драми "Захар Беркут": творці фільму оголосили про масштабний перформанс, присвячений цій події

У конкурсі можуть взяти участь повнометражні документальні проекти на теми, що висвітлюють культуру та проблеми східних областей України

Вперше в рамках Kharkiv MeetDocs відбудеться конкурс дитячого та підліткового відео на соціально-важливі теми 

18 вересня з 15:30 у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Гулівер) відбудуться пресзаходи з нагоди прем'єри українського сімейного фантастичного фільму режисера Анатолія Матешка «Фокстер & Макс» про пригоди хлопчика та пса-супергероя

Подати заявку на участь у Восьмому Трускавецькому кінофестивалі «Корона Карпат» можна до 10-го вересня

All events

Now in production

See all