Terms of expert committee

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
Н А К А З
8.06.2011 м. Київ №7
Про Експертну комісію з питань кінематографії

З метою вдосконалення відбору конкурентноспроможних та якісних кінопроектів, які отримують державну фінансову підтримку та прозорості роботи Державного агентства України з питань кіно щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

НАКАЗУЮ:

1 . Затвердити Положення та Регламент роботи Експертної комісії з питань кінематографії Державного агентства з питань кіно (додаються).
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Катерина Копилова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного агентства України з питань кіно
Від 08.06.2011 № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно

1. Це положення визначає порядок функціонування Експертної комісії з питань кінематографії (далі - Комісія) Державного агентства України з питань кіно (далі – Держкіно України).

2. Комісія є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах і створюється з метою вдосконалення відбору конкурентоспроможних та якісних кінопроектів та забезпечення прозорості роботи Держкіно України щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (далі - Програма).

3. У своїй діяльності Комісія керується Законом України «Про кінематографію», постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1998 №813 «Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі», Порядком конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 №30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 08.06.2011 №687/19425 (далі - Порядок), та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:
- всебічна професійна оцінка кінопроектів, що претендують на отримання державного фінансування за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою, поданих суб’єктами продюсерської системи (далі - Виробники) до Держкіно України з метою включення до Програми і реалізуються повністю або частково за державним фінансуванням;
- експертиза кінопроектів, важливих для духовного життя країни, що стверджують її громадські та морально-етичні ідеали, сприяють творчому пошуку в кіномистецтві, розвитку кіно для дітей та юнацтва, становленню талановитої молоді, забезпечують створення національних фільмів, затребуваних українським суспільством.

5. До складу Комісії входять фахівці кінематографії – представники творчих професій, кінознавці, продюсери, дистриб’ютори, демонстратори фільмів.

6. Кількісний склад і персональний склад Комісії, Голова Комісії та заступник Голови Комісії визначаються з урахуванням пропозицій громадських кінематографічних організацій та затверджуються Головою Держкіно України на дворічний термін.

7. Член Комісії не може здійснювати свої повноваження більше 2-х термінів поспіль.

8. Та сама особа не може бути обрана Головою Комісії більше ніж 2 терміни поспіль.

9. У випадку вибуття одного чи кількох членів Комісії до завершення терміну їх повноважень Голова Держкіно України визначає та затверджує необхідну кількість нових членів Комісії. Повноваження нових членів комісії припиняються разом з припиненням повноважень Комісії, незалежно від терміну їх входу до складу Комісії.

10. Члени Комісії, керуючись в своїй роботі принципом конкурсного відбору, висловлюють рекомендації про доцільність надання кінопроектам державного фінансування або про стан та якість кінопроекту, що реалізується за державним фінансуванням, за допомогою індивідуальних відгуків на кожний розглянутий кінопроект.

11. Рекомендації Комісії про доцільність включення кінопроектів до Програми встановлюється на підставі індивідуальних відгуків експертів, що брали участь в розгляді кінопроекту та оформляється підсумковим протоколом, затвердженим Головою Комісії або заступником Голови Комісії.

12. У разі потреби члени Комісії можуть залучатись до експертної оцінки незавершених або завершених виробництвом кінопроектів, які претендують на включення до Програми, або включені до Програми і створені за державним фінансуванням.

13. Члени Комісії мають право вносити пропозиції Голові Комісії щодо вдосконалення роботи Комісії, принципів формування Програми.

14. Робота Комісії здійснюється відповідно до Регламенту.

15. Робота Комісії може здійснюватись у таких формах:
- у формі індивідуальної експертизи кінопроектів на першому етапі оголошеного конкурсу кінопроектів;
- у формі засідання, як під час оголошення конкурсів кінопроектів, так і в разі потреби.

16. При роботі Комісії у формі індивідуальної експертизи кінопроектів члени Комісії:
- за повідомленням відповідального працівника Держкіно України отримують кінопроект;
- здійснюють розгляд кінопроекту та заповнюють картку експертної оцінки кінопроекту.

17. При роботі Комісії у формі засідання:
- члени Комісії сповіщаються про засідання не пізніше двох днів до його початку;
- кожний член Комісії відповідно до мети засідання Комісії отримує і заповнює картку експертної оцінки кінопроекту та/або висновок експертної оцінки кінопроекту (додаток 5,6 до Порядку), у яких визначає свою думку;
- колективне рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні; воно чинне за умови присутності на засіданні не менше третини загальної кількості членів Комісії. Рішення оформлюється протоколом засідання Комісії за підписом Голови Комісії або заступника Голови Комісії.
У разі, якщо голоси членів Експертної комісії, присутніх на засіданні, розділилися порівну, голос Голови Комісії або заступника Голови є ухвальним.

18. Участь у роботі Експертної комісії заохочується виплатою гонорару за умови надання письмового відгуку щодо розглянутого кінопроекту. Виплата гонорару здійснюється за кошти Спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії з розрахунку 50 (п’ятдесят) гривень за творчу, виробничу, фінансову або прокатну експертизу кінопроекту повнометражного фільму і 30 (тридцять) гривень – короткометражного фільму.

19. Організація поточної роботи Комісії здійснюється відповідальним працівником Держкіно України, що виконує такі функції:
- реєстрація кінопроектів згідно з затвердженим переліком документації, що надаються до Держкіно України для участі у конкурсі кінопроектів;
- організація індивідуального розгляду кінопроектів членами Комісії;
- організація перегляду завершених виробництвом аудіовізуальних творів і відзнятих матеріалів фільмів, що перебувають у виробництві;
- організація проведення засідань Комісії і підготовка матеріалів до них;
- систематизація індивідуальних відгуків членів Комісії та підготовка протоколів засідань Комісії за розглянутими кінопроектами.

Голова Державного агентства України з питань кіно
К.О.Копилова

Events

Захід з нагоди вступу України до фонду копродукції Eurimagesу 2019 році організовується Асоціацією кіноіндустрії України за підтримки Державного агентства України з питань кіно

Прес-заходи відбудуться 17 ГРУДНЯ в Сінема Сіті, Ocean Plaza

Запрошуємо представників кіноіндустрії долучитися до одного з найцікавіших копродакшн-івентів Європи – виставки FOCUS, що відбуватиметься у Лондоні 4 та 5 грудня 2018 року. За умови попередньої реєстрації заходи форуму є безкоштовними

Захід відбудеться  29 листопада о 15:30 в приміщенні агентства «Укрінформ»

Фестиваль започатковано КП «Київкінофільм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Департаменту  культури КМДА

Захід пройде з 22 листопада до 1 грудня у Страсбурзі (Франція) за підтримки Держкіно 

Захід відбудеться завтра, 22 листопада, об 11:00 в прес-центрі кінотеатру «Жовтень» 

All events

Now in production

See all